Mã số : 833/SCT-QLCN
Tên văn bản: Về việc hướng dẫn đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm CNNTTB tỉnh Lai Châu năm 2019
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Văn bản do Sở Công Thương ban hành
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: PGĐ Lê Xuân Tiến
Ngày ban hành: 2019-08-01
Tệp đính kèm: