Mã số : 795/BC-SCT
Tên văn bản: Báo cáo tình hình thực hiện quy hoạch ngành Công thương đến năm 2020
Loại văn bản: Báo cáo
Lĩnh vực: Văn bản do Sở Công Thương ban hành
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: GĐ Nguyễn Sỹ Chín
Ngày ban hành: 2019-07-19
Tệp đính kèm: