Mã số : 805/BC-SCT
Tên văn bản: Báo cáo xây dựng một số chỉ tiêu kế hoạch phát triển ngành Công thương năm 2020
Loại văn bản: Báo cáo
Lĩnh vực: Văn bản do Sở Công Thương ban hành
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: GĐ Nguyễn Sỹ Chín
Ngày ban hành: 2019-07-24
Tệp đính kèm: