Mã số : 714/SCT-QLTM
Tên văn bản: Về kết quả thực hiện và đề xuất chương trình hỗ trợ DNNVV giai đoạn 2021-2025
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Văn bản do Sở Công Thương ban hành
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: Lê Xuân Tiến
Ngày ban hành: 2019-07-01
Tệp đính kèm: