Mã số : 754/BC-SCT
Tên văn bản: Báo cáo kết quả kiểm tra về an toàn thực phẩm 6 tháng đầu năm 2019
Loại văn bản: Báo cáo
Lĩnh vực: Văn bản do Sở Công Thương ban hành
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: GĐ Nguyễn Sỹ Chín
Ngày ban hành: 2019-07-10
Tệp đính kèm: