Mã số : 749/BC-SCT
Tên văn bản: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ ngành Công thương tháng 7 và một số nhiệm vụ chủ yếu tháng 8 năm 2019
Loại văn bản: Báo cáo
Lĩnh vực: Văn bản do Sở Công Thương ban hành
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: GĐ Nguyễn Sỹ Chín
Ngày ban hành: 2019-07-09
Tệp đính kèm: