Mã số : 764/SCT-QLNL
Tên văn bản: về việc trả lời kiến nghị của doanh nghiệp tại Diễn đàn Doanh nghiệp tỉnh Lai Châu năm 2019
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Văn bản do Sở Công Thương ban hành
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: Nguyễn Sỹ Chín
Ngày ban hành: 2019-07-12
Tệp đính kèm: