Mã số : 773/SCT-QLNL
Tên văn bản: Thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở dự án trạm biến áp 110kV Nậm Sì Lường 1 và đường dây 110kV Nậm Sì Lường 1 -Mường Tè
Loại văn bản: Thông báo
Lĩnh vực: Văn bản do Sở Công Thương ban hành
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: Hoàng Kiều Anh
Ngày ban hành: 2019-07-12
Tệp đính kèm: