Mã số : 778/BC-SCT
Tên văn bản: Báo cáo thực hiện các quy định của pháp luật về thủ tục, trình tự trong họat động thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phóng, chống tham nhũng năm 2019
Loại văn bản: Báo cáo
Lĩnh vực: Văn bản do Sở Công Thương ban hành
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: GĐ Nguyễn Sỹ Chín
Ngày ban hành: 2019-07-16
Tệp đính kèm: