Mã số : 777/BC-SCT
Tên văn bản: Báo cáo tổng kêt 15 năm thực hiện Nghị quyết số 48-NQ⁄TW của Bộ Chính trị về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đến năm 2010, định hướng đến 2020
Loại văn bản: Báo cáo
Lĩnh vực: Văn bản do Sở Công Thương ban hành
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: GĐ Nguyễn Sỹ Chín
Ngày ban hành: 2019-07-16
Tệp đính kèm: