Mã số : 696/QĐ-SCT
Tên văn bản: Quyết định về việc tặng giấy khen cho tập thể, cá nhân trong thực hiện phong trào thi đua chào mừng các sự kiện lịch sử năm 2019
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành của Sở Công Thương
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: GĐ Nguyễn Sỹ Chín
Ngày ban hành: 2019-06-27
Tệp đính kèm: