Mã số : 738/SCT-QLTM
Tên văn bản: Về việc hỗ trợ đưa sản phẩm vào hệ thống phân phối của Central group Việt Nam
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Văn bản do Sở Công Thương ban hành
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: Lê Xuân Tiến
Ngày ban hành: 2019-07-08
Tệp đính kèm: