Mã số : 742/SCT-QLNL
Tên văn bản: Về việc đảm bảo an toàn cho người và công trình lưới điện cao áp
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Văn bản do Sở Công Thương ban hành
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: Hoàng Kiều Anh
Ngày ban hành: 2019-07-09
Tệp đính kèm: