Mã số : 728/SCT-QLNL
Tên văn bản: Về việc cung cấp số liệu phục vụ tính toán, lập kế hoạch vận hành hệ thống điện miến bắc năm 2020-2021
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Văn bản do Sở Công Thương ban hành
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: PGĐ Hoàng Kiều Anh
Ngày ban hành: 2019-07-12
Tệp đính kèm: