Mã số : 517/BC-SCT
Tên văn bản: Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến kết luận của đồng chí chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ tháng 5 năm 2019
Loại văn bản: Báo cáo
Lĩnh vực: Văn bản do Sở Công Thương ban hành
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: Hoàng Kiều Anh
Ngày ban hành: 2019-07-12
Tệp đính kèm: