Mã số : 603/QĐ-SCT
Tên văn bản: Quyết định về việc kiện toàn Ban biên tập trang thông tin điện tử (Website) của Sở Công Thương tỉnh Lai Châu
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản do Sở Công Thương ban hành
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: GĐ Nguyễn Sỹ Chín
Ngày ban hành: 2019-06-14
Tệp đính kèm: