Mã số : 558/TB-SCT
Tên văn bản: Thông báo về việc phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Sở Công Thương tỉnh Lai Châu
Loại văn bản: Thông báo
Lĩnh vực: Văn bản do Sở Công Thương ban hành
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: Nguyễn Sỹ Chín
Ngày ban hành: 2019-06-06
Tệp đính kèm: