Mã số : 479/QĐ-SCT
Tên văn bản: Quyết định về quy định tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương Sở Công Thương
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản do Sở Công Thương ban hành
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: GĐ Nguyễn Sỹ Chín
Ngày ban hành: 2019-05-17
Tệp đính kèm: