Mã số : 498/BC-SCT
Tên văn bản: Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ⁄TW của Bộ Chính trị khóa XI
Loại văn bản: Báo cáo
Lĩnh vực: Văn bản do Sở Công Thương ban hành
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: Nguyễn Sỹ Chín
Ngày ban hành: 2019-05-22
Tệp đính kèm: