Mã số : 355/KH-SCT
Tên văn bản: Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý và sư dụng ngân sách nhà nước của Sở Công Thương
Loại văn bản: Kế hoạch
Lĩnh vực: Văn bản do Sở Công Thương ban hành
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: GĐ Nguyễn Sỹ Chín
Ngày ban hành: 2019-04-18
Tệp đính kèm: