Mã số : 503/TB-SCT
Tên văn bản: Thông báo kết luận của Giám đốc Sở Công Thương tại cuộc họp giao ban tháng 5 năm 2019
Loại văn bản: Thông báo
Lĩnh vực: Văn bản do Sở Công Thương ban hành
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: Trần Minh Cường
Ngày ban hành: 2019-05-24
Tệp đính kèm: