Mã số : 435/SCT-VP
Tên văn bản: Hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua chào mừng các sự kiện lịch sử năm 2019
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Văn bản do Sở Công Thương ban hành
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương - Bộ Nội Vụ
Người ký: Trần Minh Cường
Ngày ban hành: 2019-05-08
Tệp đính kèm: