Mã số : 364/SCT-QLNL
Tên văn bản: Về việc hoàn thiện Hồ sơ thiết kế kỹ thuật dự án thủy điện Chu Va 2
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Văn bản do Sở Công Thương ban hành
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: PGĐ Hoàng Kiều Anh
Ngày ban hành: 2019-04-19
Tệp đính kèm: