Mã số : 1216/QĐ-SCT
Tên văn bản: Quyết định về việc công khai dự toán ngân sách năm 2019
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản do Sở Công Thương ban hành
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: PGĐ Hoàng Kiều Anh
Ngày ban hành: 2018-12-28
Tệp đính kèm: