Mã số : 163/SCT-VP
Tên văn bản: Về việc triển khai hệ thống quản lý văn bản điều hành điện tử liên thông 4 cấp tỉnh Lai Châu (VNPT-iOffice)
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Văn bản do Sở Công Thương ban hành
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: CVP Trần Minh Cường
Ngày ban hành: 2019-03-01
Tệp đính kèm: