Mã số : 122/BC-SCT
Tên văn bản: Báo cáo sơ kết 2,5 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ⁄TU ngày 09⁄9⁄2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Loại văn bản: Báo cáo
Lĩnh vực: Văn bản do Sở Công Thương ban hành
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: Hoàng Kiều Anh
Ngày ban hành: 2019-02-18
Tệp đính kèm: