Mã số : 84/SCT-TKCS
Tên văn bản: Về việc thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở dự án thủy điện Nậm Lụm 2
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Văn bản do Sở Công Thương ban hành
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: GĐ Nguyễn Sỹ Chín
Ngày ban hành: 2019-01-23
Tệp đính kèm: