Mã số : 84/SCT-TKCS
Tên văn bản: Về việc thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở dự án thủy điện Nậm Lụm 2
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành của Sở Công Thương
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: GĐ Nguyễn Sỹ Chín
Ngày ban hành: 2019-01-23
Tệp đính kèm: