Mã số : 85/TB-SCT
Tên văn bản: Thông báo lịch tiếp công dân của Sở Công Thương tỉnh Lai Châu năm 2019
Loại văn bản: Thông báo
Lĩnh vực: Văn bản do Sở Công Thương ban hành
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: GĐ Nguyễn Sỹ Chín
Ngày ban hành: 2019-01-23
Tệp đính kèm: