Mã số : 93/KH-SCT
Tên văn bản: Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 01⁄NQ-CP ngày 01⁄01⁄2019 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019
Loại văn bản: Kế hoạch
Lĩnh vực: Văn bản do Sở Công Thương ban hành
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: GĐ Nguyễn Sỹ Chín
Ngày ban hành: 2019-01-24
Tệp đính kèm: