Mã số : 101/SCT-TTr
Tên văn bản: Về việc thông báo kế hoạch thanh, kiểm tra doanh nghiệp năm 2019
Loại văn bản: Thông báo
Lĩnh vực: Văn bản do Sở Công Thương ban hành
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: PGĐ Hoàng Kiều Anh
Ngày ban hành: 2019-01-28
Tệp đính kèm: