Mã số : 137/KH-SCT
Tên văn bản: Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2019
Loại văn bản: Kế hoạch
Lĩnh vực: Văn bản do Sở Công Thương ban hành
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: PGĐ Hoàng Kiều Anh
Ngày ban hành: 2019-02-21
Tệp đính kèm: