Mã số : 134/SCT-QLCN
Tên văn bản: Về việc khảo sát nhu cầu đào tạo, huấn luyện về vật liệu nổ công nghiệp
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Văn bản do Sở Công Thương ban hành
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: PGĐ Hoàng Kiều Anh
Ngày ban hành: 2019-02-20
Tệp đính kèm: