Mã số : 71/QĐ-SCT
Tên văn bản: Quyết định về việc điều chỉnh Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản do Sở Công Thương ban hành
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: Hoàng Kiều Anh
Ngày ban hành: 2019-01-21
Tệp đính kèm: