Mã số : 13/SCT-QLNL
Tên văn bản: Về việc đảm bảo an toàn trong quá trình tích nước hồ chứa thủy điện Nậm Na 1
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Văn bản do Sở Công Thương ban hành
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: PGĐ Hoàng Kiều Anh
Ngày ban hành: 2019-01-05
Tệp đính kèm: