Mã số : 18/SCT-VP
Tên văn bản: Về việc sắp xếp, bố trí nhân sự sau sáp nhập
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Văn bản Sở Công Thương
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: GĐ Nguyễn Sỹ Chín
Ngày ban hành: 2019-01-08
Tệp đính kèm: