Mã số : 36/SCT-VP
Tên văn bản: Về việc xây dựng Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Văn bản do Sở Công Thương ban hành
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: GĐ Nguyễn Sỹ Chín
Ngày ban hành: 2019-01-14
Tệp đính kèm: