Mã số : 1205/SCT-QLTM
Tên văn bản: Về việc trả lời văn bản của Công ty Ajinomoto Việt Nam
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Văn bản do Sở Công Thương ban hành
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: PGĐ Hoàng Kiều Anh
Ngày ban hành: 2018-12-27
Tệp đính kèm: