Mã số : 1193/QĐ-SCT
Tên văn bản: Các Quyết định Khen thưởng năm 2018 của Sở Công Thương tỉnh Lai Châu
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành của Sở Công Thương
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: GĐ Nguyễn Sỹ Chín
Ngày ban hành: 2019-01-05
Tệp đính kèm: