Mã số : 07/SCT-VP
Tên văn bản: Về việc tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành công thương năm 2019
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Văn bản do Sở Công Thương ban hành
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: GĐ Nguyễn Sỹ Chín
Ngày ban hành: 2019-01-04
Tệp đính kèm: