Mã số : 08/SCT-QLTM
Tên văn bản: Về việc triển khai các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa thiết yếu phục vụ Tết Nguyên Đán năm 2019
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Văn bản do Sở Công Thương ban hành
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: PGĐ Hoàng Kiều Anh
Ngày ban hành: 2019-01-04
Tệp đính kèm: