Mã số : 1143/TB-SCT
Tên văn bản: Thông báo kết quả đánh giá, phân loại Tập thể lãnh đạo quản lý và công chức, viên chức Sở Công Thương năm 2018
Loại văn bản: Thông báo
Lĩnh vực: Văn bản Sở Công Thương
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: GĐ Nguyễn Sỹ Chín
Ngày ban hành: 2018-12-17
Tệp đính kèm: