Mã số : 885/SCT-QLTM
Tên văn bản: Về việc không xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Văn bản do Sở Công Thương ban hành
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: PGĐ Như Ngọc Biên
Ngày ban hành: 2018-10-19
Tệp đính kèm: