Mã số : 900/KH-SCT
Tên văn bản: Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2019
Loại văn bản: Kế hoạch
Lĩnh vực: Văn bản do Sở Công Thương ban hành
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: PGĐ Hoàng Kiều Anh
Ngày ban hành: 2018-10-26
Tệp đính kèm: