Mã số : 971/SCT-TTr
Tên văn bản: Hướng dẫn thực hiện minh bạch tài sản, thu nhập năm 2018
Loại văn bản: Hướng dẫn
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành của Sở Công Thương
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: GĐ Nguyễn Sỹ Chín
Ngày ban hành: 2018-11-13
Tệp đính kèm: