Mã số : 829/SCT-QLNL
Tên văn bản: Thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành xây dựng công trình thủy điện Nậm Thi 2
Loại văn bản: Thông báo
Lĩnh vực: Văn bản do Sở Công Thương ban hành
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: PGĐ Hoàng Kiều Anh
Ngày ban hành: 2018-10-05
Tệp đính kèm: