Mã số : 865/QĐ-SCT
Tên văn bản: Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm trang thiết bị huộc dự án xây dựng "Mô hình chợ thí điểm đảm bảo an toàn thực phẩm" trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2018
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản do Sở Công Thương ban hành
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: PGĐ Như Ngọc Biên
Ngày ban hành: 2018-10-15
Tệp đính kèm: