Mã số : 1086/SCT-VP
Tên văn bản: Về việc bổ sung lý lịch cán bộ, công chức, viên chức năm 2018
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Văn bản Sở Công Thương
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: CVP Trần Minh Cường
Ngày ban hành: 2018-12-06
Tệp đính kèm: