Mã số : 315/SCT-VP
Tên văn bản: Về việc phát động thi đua cùng các điển hình tiên tiến
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Văn bản do Sở Công Thương ban hành
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: GĐ Nguyễn Sỹ Chín
Ngày ban hành: 2016-05-12
Tệp đính kèm: