Mã số : 318/TB-SCT
Tên văn bản: Thông báo của Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban tháng 5 năm 2016
Loại văn bản: Thông báo
Lĩnh vực: Văn bản do Sở Công Thương ban hành
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: CVP Trần Minh Cường
Ngày ban hành: 2016-05-13
Tệp đính kèm: