Mã số : 1029/SCT-VP
Tên văn bản: Về việc hướng dẫn tổng kết thi đua khen thưởng năm 2018
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Văn bản do Sở Công Thương ban hành
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: Trần Minh Cường
Ngày ban hành: 2018-11-23
Tệp đính kèm: